Bijbels Hebreeuws

Hebreeuwse letters in klei

letter Beth"Ik wil God leren kennen in een andere Taal". Met deze uitspraak uitte ik, Ruben van Oel, in 2011 mijn verlangen nog meer te lezen wat er in de Bijbel staat geschreven. Niet wetend dat deze ‘andere taal’ de grondtaal, het Bijbels Hebreeuws, zou worden. Dit werd duidelijk toen ik in 2012 voor het eerst in Israël kwam en daarmee in contact met het Bijbels Hebreeuws. Er ging gaandeweg een nieuwe deur open naar wat nog meer geschreven staat in het Woord van God, wat niet in onze Nederlandse vertalingen te lezen is. De letter Beth, hiernaast afgebeeld, heeft in deze zoektocht voor mij een belangrijke rol gespeeld. In o.a. lezingen, creatieve dagen en in cursussen kan ik hier meer over vertellen, dit is niet in een paar woorden op deze website te delen.

Graag deel ik de mooie diepgang en samenhang van de Grondtekst, in cursussen, lezingen en spreekbeurten, zodat ook jij meer gaat zien wat in vertalingen niet meer te zien valt of is weggepoetst doordat onze woorden tekort schieten om uitdrukking te geven aan de diepte van een bepaald Hebreeuws woord.

Zo is het bijvoorbeeld mooi om te zien in het verhaal van Noach dat er een woordverband is tussen de naam Noach (wat rusten betekent) en het werkwoord troosten en in het woord 'liefelijke reuk' van het offer wat Noach na de zondvloed bracht. In de vertalingen van onze Bijbel komt dat niet duidelijk naar voren, maar in de Hebreeuwse grondtekst wel.

In de basiscursus, is er inbreng van een eigen Bijbeltekst, die je persoonlijk aanspreekt, om deze nader te bekijken, te lezen, te schrijven en waar mogelijk uit het hoofd te leren.genesis 1 1 5

In de themacursus, Spreuken 31, die als basis dient voor verder Bijbelstudie.

Nu ook in 5 dagdelen het Onze Vader leren kennen in het Hebreeuws met verdiepende inzichten.

Of een opstapcursus Bijbels Hebreeuws


Er zijn voelletters aanwezig van de Hebreeuwse letters voor mensen met een visueel beperking.


Op deze manier willen we het Hebreeuws op een eenvoudige manier naar voren brengen, dat jij ook deze mooie ontdekkingen kan doen.

Enkele reacties:

‘Hier wil ik meer van weten.’

‘Wat bijzonder die betekenissen in de letters en de taal.’ ‘Geweldig wat jullie net deelden over wat er nog meer staat geschreven in dit Bijbelvers.’

‘Dit smaakt naar meer.’


Kerk, gemeente, bijbelstudiegroepen, diensten, ....

Neem ook contact op als er diverse geïnteresseerden zijn in bijvoorbeeld je kerk, gemeente, bijbelstudiegroep, die meer willen weten en horen vanuit het Bijbels Hebreeuws. We kunnen ook voor een dagdeel of in een dienst komen om meer te delen over een bepaald Bijbels thema of Bijbelvers. Schilderijen kunnen ondersteunend zijn om de boodschap zichtbaar te maken. 


 Lees verder op deze site meer over:
- En je kan met ons mee naar Israël waar we ter plekke de Bijbel openen en je vele nieuwe indrukken opdoet

Cursus, Spreekbeurt, Lezing, Bijbelstudie

Diverse cursussen Bijbels Hebreeuws (doorklikken op een cursus is mogelijk):

Zelf een cursus organiseren bij jou in de gemeente/ Bijbelstudiegroep/ ... en jes-creations daarvoor uitnodigen? De prijs van de cursus is o.a. afhankelijk van type cursus, hoeveelheid lesmomenten, locatie, werkmateriaal, aantal deelnemers, zaalhuur, koffie/thee. Alle cursussen worden overdag gegeven, in het weekend zijn er ook mogelijkheden.
Neem contact op voor de mogelijkheden: info@jes-creations.nl of bel/app 06 12 08 74 70

Op een eenvoudige manier Bijbels Hebreeuws leren, ook voor mensen met een visuele beperking.

ﬡ ontspannen en inspirerend
ﬡ op maat af te stemmen
ﬡ in Ede of bij jou op locatie
ﬡ voorkennis niet nodig
ﬡ onze kunst kan ter illustratie en inspiratie ook onderdeel zijn van een cursus

Ontvang woordstudies, informatie over cursussen en Bijbelse feesten.

 nieuwsbrief meer Hebreeuws jes creations