Lijst met te kiezen Bijbelteksten

Op deze pagina vind je Bijbelteksten die al eerder zijn gekozen in De Basiscursus Bijbels Hebreeuws - persoonlijke tekst gedoceerd door jes-creations. Deze teksten zijn uitgewerkt en kunnen worden samengevoegd tot een nieuwe cursus. In deze cursus worden ook verbanden gelegd met andere Bijbelgedeeltes en wordt op die manier de kennis van het Hebreeuws en de Hebreeuwse woordenschat vergroot. Ook worden er extra teksten toegevoegd aan de map om thuis mee te oefenen. In de cursus worden deze oefenteksten naderhand besproken, alsmede de overige oefeningen die in de map zijn opgenomen. Staat je eigen tekst er niet bij, geen nood, deze werken we in de cursus ook uit.

Genesis:

 • Gen. 1:1 en wat er volgt in Hoofstuk 1. Prachtig Hebreeuws, waarin veel mooie verbanden en woorden in terugkerende patronen te zien zijn. Ook in de vorm van een lezing/spreekbeurt bij ons aan te vragen.
 • Gen. H6-H9 (Noach) - - ook in een lezing/spreekbeurt, met meerdere hoofdstukken, betekenis ook voor nu en diepte en meerdere lagen.

Exodus:

 • Ex. 33:15

Numeri:

 • Num. 6:24-26

Deuteronomium:

 • Deut. 6:4-5
 • Deut. 32:8-11
 • Deut. 33:27

II Samuël:

 • II Sam. 17 (Verhaal David en Goliath) - ook in een lezing/spreekbeurt, met meerdere hoofdstukken, betekenis en diepte.

II Kronieken:

 • II Kro. 5:13

Psalmen:

 • Ps. 23:1,3
 • Ps. 25:5
 • Ps. 27:1
 • Ps. 32:7
 • Ps. 63:9
 • Ps. 85:14
 • Ps. 86:13
 • Ps. 89:15
 • Ps. 91:1
 • Ps. 97:2
 • Ps. 119:105
 • Ps. 121: geheel
 • Ps. 133: geheel

Spreuken:

 • Spr. 8:34,35
 • Spr. 31:10-31 - ook in een lezing/spreekbeurt, met meerdere hoofdstukken, betekenis en diepte. In samenhang met Gen. 1 en Openbaring 21 en vele andere teksten. Bijbelstudie.

Hooglied:

 • Hooglied 8:6

Jesaja:

 • Jes. 41:10
 • Jes. 55:6

Klaagliederen:

 • Kl. 3:22

Habakuk:

 • Hab. 3:17-19

 Zacharia:

 • Zach. 14:8

 

Openbaring:

 • Openb. 21:7

 

 Terug