JES Creations

VERRUIM JE PERSPECTIEF MET JES-CREATIONS

Ervaringen opleiding wandel - & natuurcoach

Ervaringen van Oud- studenteN die de opleiding wandel - & natuurcoaching HEBBEN afgerond:

Wandelcoaching: Buiten aan de slag met mensen met burn-out

Ik ben Betty en ik heb in 2021 de opleiding tot wandel- & natuurcoach afgerond bij jes-creations te Ede. De opleiding, gegeven door Ruben en Marijke, was een verrijkende ervaring. Het programma had een goede verhouding tussen theoretische kennis en praktische toepassing en was op een christelijke basis in een kleine groep. Een van de meest waardevolle aspecten van deze opleiding vond ik de mogelijkheid om direct in praktijk te oefenen met een proefklant. Door de feedback die we ontvingen, groeiden onze vaardigheden.

Ook niet onbelangrijk was dat ik leerde te coachen volgens het coach-model. Dit zorgde voor overzicht tijdens het coachen. Ik leerde werken met verschillende coach-oefeningen, oplossingsgerichte vragen te stellen en het herkennen van mijn eigen valkuilen. Halverwege de opleiding wist ik al dat ik iets wilde gaan doen met stress en burn-out klachten en ben dus na het afronden van de opleiding op 1 januari 2022 mijn eigen wandelcoachpraktijk gestart.

Ik wandel met mensen die worstelen met overbelasting, stress of zelfs burn-out waardoor ze klachten krijgen als: weinig energie, vol hoofd, moeite met concentreren, spanningsklachten in het lichaam, overzicht verliezen etc.
Als sensitieve moeder van 3 dochters heb ik hierin ook roerige tijden gekend. Het leven heeft me laten zien wat langdurige overspanning/overprikkeling met je kan doen. Ik heb in deze periodes geleerd beter naar de signalen van mijn lijf te luisteren en me te blijven voeden met dingen waar ik energie van krijg.

Mijn eigen ervaringen en het verlangen om op een professionele manier iets voor anderen te willen betekenen, die worstelen met vergelijkbare klachten, zorgden ervoor dat ik mijn eigen praktijk ben gestart.
Ik coach mijn klanten al wandelend in de duinen en bossen van Egmond aangezien de natuur een enorm gunstig effect heeft op ieder mens. Dit merk ik bij mijn klanten maar ook zelf ga ik na een sessie altijd weer dankbaar en blij naar huis.

Het feit dat mijn kantoor zich in de uitgestrekte natuur bevindt maakt elke werkdag op zich al bijzonder. De buitenlucht, wisselende seizoenen en rustgevende geluiden van de natuur vormen een perfect decor voor diepgaande gesprekken en zelfinzicht. Het zien van positieve veranderingen bij mijn cliënten en het bedenken dat ik een rol heb gespeeld in hun groei geeft mij veel voldoening.

Zo ontdekken we samen buiten wat er van binnen speelt.

 

Wandelcoaching: door te gaan ervaren heb ik wandel coaching in de vingers gekregen

Aan het begin van de opleiding was ik huiverig dat ik door coachmethodes zelf een rol zou gaan spelen en het werk van de Heilige Geest zou belemmeren. Gaandeweg door deze te gebruiken ervaar en zie ik hoe goed het is hier gebruik van te maken en kom ik nu in een fase waar het samenkomt.
Ook merk ik dat het natuurlijker wordt en dat ik mezelf kan zijn.
Ik denk dat ik het coachen op zich steeds beter onder de knie heb gekregen. Steeds beter beheers. Het gevolg is dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. Juist ook als persoon.
Angst is daardoor verdwenen.
Dat de coachee zich snel op zijn gemak voelt door mijn toegankelijkheid is fijn te merken.
Ook dat geeft me vertrouwen en vooral ook dat ik daarin mezelf ben.
Angst is daardoor weg.
Ik moet er op blijven letten dat ik er voor zorg dat coachee niet van mij afhankelijk wordt.
Er voor waken dat ik niet invul, maar hij/of zij, door open vragen te stellen en gerichte vragen te stellen. En op het juiste moment vragen te stellen.
Ik heb ondertussen deelgenomen aan de Pastorale Toerustingsdag van jes-creations, wat een verrijking was en is. Geeft me weer meer tools.

wandelcoaching: door te gaan wandelen, ervaren hoe het werkt en nu: bezig met het opstarten van mijn eigen wandelcoachpraktijk

Aan het begin van de opleiding was ik vooral benieuwd naar de inhoud van de wandelcoaching. En dan vooral de theorie. Hoe werkt het? Welke modellen zijn er? Maar gaandeweg werd ik ook nieuwsgieriger naar de praktijk. Hoe werkt dat dan? Ik moest wel even over een drempel heen om met proefklanten aan de slag te gaan. Inmiddels heb ik wel ervaren dat het heel waardevol is om met klanten op te trekken en een proces bij hen te volgen. Daar heb ik wel stappen in gezet. Ik ben ook wel meer ‘in mezelf gaan geloven’. M.a.w. ik krijg steeds meer vertrouwen in dat dit wel iets is wat bij mijn past. De coach-wandelingen die ik al wel heb gedaan waren leerzaam. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om een doel te hebben, zodat vragen daar ook bij aan kunnen sluiten. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om open vragen te stellen.
Ik denk er over na om (klein) bedrijfje te starten. Mijn plan is om individueel coaching aan te bieden aan boerinnen die behoefte hebben aan meer balans in hun leven en daarnaast lijkt het me mooi om groepswandelingen aan te bieden.

wandelcoaching: door doorontwikkeling ben ik veel bekwamer geworden als creatieve wandel - & natuurcoach

jes-creations heeft me in haar wandel - & natuurcoachopleiding een duidelijke kapstok voor het coachen geleerd. Ik heb deze nieuwe manier van coachen me eigen moeten maken, wat ik best lastig vond.

Door het oefenen met proefklanten heb ik veel geoefend met de coachmodellen, oefeningen in en met de natuur en het stellen van vragen. De feedback op de verslagen daarvan heeft me steeds verder geholpen om me op deze punten te ontwikkelen. Hierbij zijn mijn leerdoelen vanzelf aan bod gekomen, smart formuleren van doelen, methodisch werken, verdiepen van gesprekken en inzetten van de natuur.

Naast de gezamenlijke lessen heb ik ook een individueel traject gevolgd. Deze uren die ik in kon vullen naar wat ik nodig had, heb ik voornamelijk besteed aan het verder uitwerken van mijn bedrijf, het formuleren van mijn specifieke doelgroep en het onder woorden brengen van mijn aanbod.

Wat heeft de opleiding mij opgeleverd:

  • Ik weet wat ik wil en voor welke klant ik wil gaan.
  • Ik heb overzicht gekregen over de verschillende coachmodellen en hoe ik de verschillende oefeningen moet toepassen.
  • Ik ben gegroeid in vertrouwen op God. Hij heeft echt voor me gezorgd dit jaar.
  • Ik ben gegroeid in zelfvertrouwen en het luisteren naar mijn eigen (onderbuik)gevoel.
  • Ik kan met meer zekerheid aan de slag, mijn website wordt meer bekeken en ik heb ook al klanten.

Hieronder volgt een beeld uit de natuur hoe ik ben gegroeid in het afgelopen jaar:

Tekst gaat onder de afbeelingen verder ...

   
 wilg afgeknot  knotwilg volop in het blad

Ik ga vanuit mijn bedrijf werken waar, naast coachen met creativiteit, het wandelen een onderdeel is. Ik kan me voorstellen dat ik wel nog nieuwe producten ga ontwikkelen en die zullen dan op het gebied van wandelen en coachen liggen in combinatie met de Bijbelverhalen. Ik heb al diverse klanten en ik zie het met vertrouwen tegemoet.

wandelcoaching: van "geestdodend werk" naar een wandelcoachprakijk als professioneel wandel - & natuurcoach

Toen ik begon met de opleiding was ik open en verwachtingsvol, ik had al een paar jaar het woord “geestdodend” in mijn hoofd waar het de huidige invulling van mijn werk betrof en verwachtte professioneel nieuwe inspiratie te krijgen ofwel voor mijn huidige werk ofwel voor een baan elders. Ik hoopte op oplossingen voor de groep klanten die ik niet verder kan helpen.
Ik vond het ook spannend om als 60-plusser nieuwe dingen te moeten leren, geen idee hoe traag/vlot dat zou gaan.
De theorie vond ik dermate boeiend en relevant dat het leren soepel verliep.
Ik ontdekte het reflecteren tijdens een wandeling en ook wandelen op een bijbeltekst of bijbels thema. Ik word hier zo blij van, hier geef ik prioriteit aan en ga er als vanzelf mee door, ik hoef dat tot nu toe nog niet bewust in te plannen.
Twee thema’s in mijn persoonlijk leven stonden centraal dit jaar “regie” (wat is dat, is dat ook voor mij en hoe doe ik dat dan....) en genade niet alleen vanuit God naar mijzelf, maar ook vanuit mijzelf naar mijzelf (en daarmee veel gemakkelijker naar anderen dan zonder die mildheid naar mezelf).
Ik heb daar het afgelopen jaar hard aan gewerkt en er is nog een weg te gaan, maar ik daag mezelf voldoende uit en anders doen anderen dat wel....
Per 1 januari 2022 ben ik gestart met mijn eigen wandelcoachpraktijk

Update maart 2022

Ik heb al een paar klanten, ik heb vanavond mijn eerste factuur verzonden (weer een kleine mijlpaal).

Update mei 2022

Ik had je gisteren nog willen app-en of mailen. Ik had zo’n prachtig openhartig gesprek met een 20 jarige jongen! Eigenlijk alleen maar geluisterd en vragen gesteld. Hij was erg blij met het gesprek en zei dat nog nooit iemand “zó” met hem gepraat had..... En toen bedacht ik me opnieuw hoe dankbaar ik ben voor de opleiding die ik bij jullie heb gevolgd.

Upodate oktober 2022

Al het geleerde in de opleiding heb ik de afgelopen maanden mogen toepassen in mijn werk. Ik krijg steeds nieuwe klanten. Nu ook een nieuw wandelgebied toegevoegd voor mijn coachwandelingen. Deze staat voor halverwege oktober. Tijd genoeg om het wandelgebied te leren kennen.

wandelcoaching toepassen binnen het casemanagement dementie

Door meer te waarderen om buiten te zijn ben ik meer gaan wandelen. Aan het begin van mijn werkdag maak ik eerst een wandeling en bespreek tijdens deze wandeling de komende werkdag met God. Dat geeft rust en vertrouwen voor dat wat komen gaat. Binnen mijn werk heb ik de ontdekking gedaan dat wanneer je op een andere manier contact maakt dan een gewoon gesprek, mensen beter kan bereiken in hun emotionele brein. Dit leidt tot een gelijkwaardiger contact en een sneller wederzijds vertrouwen. Dit maakt het werk meer ontspannen en geeft meer voldoening. Het oplossingsgericht vragen stellen maakt dat ik me minder belast voel en meer uit kan gaan van de kracht die cliënten/mantelzorgers zelf hebben. De opleiding heeft me doen inzien dat het inzetten van wandelen of andere werkvormen volledig legaal zijn en juist goed kunnen bijdragen aan casemanagement. Gedurende de opleiding heb ik hier theoretisch draagvlak voor gevonden. Persoonlijk geeft me dat ook gewoon veel plezier in contact. Wanneer ik buiten loop zie ik meer dan ooit te voren en kunnen die beelden me soms ook helpen bij de vraagstukken waar ik persoonlijk mee bezig ben. Het groepswandelen en de pas gestarte huisgroep binnen mijn kerkelijke gemeente heb ik opgezet mede dankzij de opleiding. In beide activiteiten zie ik veel resultaat: plezier, activering, energie en snellere diepgaande gesprekken. Met recht kan ik zeggen dat beide activiteiten al goed ‘lopen’.

wandelcoaching: flinke groeispurt persoonlijk en als coach

Al met al kijk ik terug op een jaar met flinke groeispurten. De theorie van de opleiding wandel - & natuurcoach heeft veel inzicht gegeven in mij persoonlijk, maar ook hoe ik mag omgaan met een ander, ook buiten de coaching. Je kunt op veel manieren vragen stellen, maar een open en gerichte vraag geeft vaak aanleiding tot een open en echt gesprek. Dat vind ik een mooie ontdekking en aanvulling. Dat haalt ook veel veroordeling en vooroordelen weg.
Ik heb ontdekt dat mensen coachen wel mijn hart heeft, maar ook niet eenvoudig is. Ik ben trots op mezelf dat ik er in ben uitgestapt en ook in ben gegroeid.
Voornamelijk het onderdeel zelfzorg heeft veel beweging gegeven in mijn leven. Ik ben hier veel bewuster over gaan nadenken en stappen in aan het nemen. Dit ga ik nog verder uitwerken en kaderen. Al met al kom ik tot de conclusie dat ik een goede keus heb gemaakt om bij jes-creations de opleiding tot wandel - & natuurcoach te doen. Kleinschalig en persoonlijk. Heel toegespitst, mede doordat je aan het nadenken wordt gezet voor je eigen wandelcoachtrajecten. Veel input en weinig open eindjes. Fijn om dit te ervaren als ik met anderen spreek en in mijn eigen coach gesprekken.

Wandelcoaching: GAandeweg stappen gezet naar eigen wandelcoach praktijk

Ik heb me aangemeld omdat de combi van coachen/helpen en buiten/wandelen me een gouden combi lijkt. Dit leek me ook het beste jaar omdat door corona mijn leven wat minder druk voelde. Ik kon het wel aan. Bij de start van de opleiding wist ik nog niets over coachen of coachmethodes. Ik ben er blanco ingegaan met als doel: of ik start een eigen coachingspraktijk of het is gewoon voor mezelf, leuk om weer iets geleerd te hebben wat me boeit/aanspreekt. Bij een eigen coachingspraktijk had ik vaak gedachten als: Wie zit er op mij te wachten, laat staan dat ze voor wandelen met mij gaan betalen! Er zijn al zoveel coaches. Kan ik dit wel? Hoe doe je dat, een eigen coachingspraktijk opstarten?

Tijdens de opleiding heb ik genoten van de opleidingsdagen van iedereen en alles wat ik heb geleerd. Ik heb veel geoefend met proefklanten. Spannend maar ik had er ook altijd weer zin in. Dus veel theorie/modellen geleerd, dit toegepast tijdens de gesprekken om er steeds een beetje beter in te worden.

Nu ben ik bijna aan het einde van de opleiding. Ergens halverwege heb ik besloten om de sprong te gaan wagen door een eigen coachingspraktijk te gaan starten. Ik heb al mijn bezwaren aan de kant gegooid door niet alleen maar in beperkingen te blijven denken maar in mogelijkheden. Dit onder invloed van de opleiding maar ook mijn gezin.
Als ik denk aan mijn 1e echte klant dan voel ik wel wat spanning in mijn buik. Je kunt je dan niet meer verschuilen achter: ik ben nog in opleiding, want dan mag je nog fouten maken ofzo... Nu wordt er ook echt iets van me verwacht. Maar als ik dan bedenk dat ik deze opleiding ook heb gedaan en diverse proefklanten mocht helpen dan weet ik wel dat ik het kan. En ik raak natuurlijk nooit uitgeleerd.
Ik ga komende tijd verder met het voorbereiden van opzetten van een eigen praktijk en ik hoop per 1 januari 2022 te kunnen starten.

Wandelcoaching: vanuit vertrouwen leven en wandelcoaching en creatieviteit combineren

Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar er is een veel gepasseerd! Allereerst, ik kan mijzelf ‘omarmen’ als geliefd kind van God. Ik wist het wel, maar had nog wel wat rommel op te ruimen. In lesdag 6 het laatste restje minderwaardigheidsgevoel ‘weggegooid’ 😊😊😊. Ik weet nu beter de wapenrusting op te nemen. En als er ‘wat te gebeuren staat’, satan mij weet te pakken op moedeloosheid. Het is ook logisch, we staan op overwinningsgrond!!!! Jullie hebben mij ENORM bemoedigd... ook in de afgelopen maanden, toen de grond onder onze voeten wegzakte voor ons gevoel. Dit hebben wij zo bijzonder gevonden, dat jullie zelfs hulp van buitenaf zochten om ons te hellpen. En ook om inzichtelijk te krijgen, wat er geestelijk gebeurde. Ik kan nog een hoop opschrijven waarin ik ben gegroeid, maar als je het over ‘trechteren’ hebt, is dit wel de belangrijkste 😊.

Verder ben ik scherper op mijn grenzen (hoe zorg ik voor mezelf in de zorg voor de ander). En daardoor kan ik dit scherper uitvragen aan mijn klant. (leerdoel). Op mijn leerdoel om hulpvragen te trechteren, heb ik ook een hoop bereikt. Nog niet helemaal zoals ik wil, maar ik hoop hier verder in te groeien. Door de boeken te lezen, en heel simpel, dit toe te passen bij alledaagse situaties (kinderen, echtgenoot, een gesprek met een vriendin).

Meer vertrouwen gekregen dat het in mij zit en dat ik het kan. Ook door wat ik terug krijg van anderen. Dat ik mensen wat te bieden heb. Door mijn rust, mijn uitstraling, geduld, vertrouwen in God, mezelf en in anderen! God Die mij tot nu toe geleid heeft en gezegend heeft, zal ook in de toekomst zorgen. Ik wil de komende tijd besteden aan: wandelcoaching en creatieve verwerking/schilderen.

Wandelcoaching: trap van ontwikkelingtrap van ontwikkeling

Het is heel leerzaam geweest om deze opleiding Wandelcoaching te volgen. Het heeft ertoe geleid dat ik meer helder heb wat ik met het wandelen wil bereiken en met wie. Heel fijn hoe we gezamenlijk zijn opgetrokken deze tijd. Uitgebeeld met de trap: met elkaar telkens een treetje hoger in het bereiken van onze doelen. Het bosje bloemen laat de veelkleurigheid van ons als groep zien. De rode draad is het geloof. De knoop in het dikke touw laat zien hoe ik met een krampachtige houding startte met deze opleiding. Meer bovenaan hangt touw losjes: ‘k heb geleerd veel meer te laten gebeuren. De laurierkrans bovenin staat voor volharding en overwinning. Ik heb echt heel veel gehad aan de wandelingen tijdens de opleidingsdagen. In deze wandelingen was er ook ruimte om teleurstellingen en moeiten te delen. Dit heeft mij geholpen door te gaan. Ook heb ik geleerd veel meer verbindingen met de natuur te leggen in gesprekken en het te duiden. De oplossingsgerichte manier van vragen stellen spreekt mij erg aan. Ik hou graag contact en ben benieuwd hoe het zich met ons allemaal verder ontwikkeld. Dank voor alles!

Wandelcoaching: bloei als een prei

bloem van doorgeschoten preiMet deze opleiding dacht ik gewoon veel te leren uit de natuur. Het is uiteindelijk heel anders gelopen dan verwacht. De opleiding heeft mij geholpen om naar mijzelf te kijken. Ik kwam innerlijke blokkades tegen van diepe teleurstelling in mijzelf. Deze aanklacht viel mij de laatste paar weken erg zwaar. Als ik deze wandelcoachopleiding niet had gehad, had ik niet doorgezet om deze teleurstelling te overwinnen. Ik ben heel dankbaar dat ik wél ben gegaan en het bij God heb kunnen brengen. Om zo samen herstel te vinden in wonden die naar voren zijn gekomen. Bijzonder hoe God hierin spreekt in de natuur. Zo heeft een duif hoog in de boom mij geholpen weer omhoog te kijken en het van Hem te verwachten. En bij deze doorgeschoten prei bedacht ik mij dat ik wel eens kan doorschieten in mijn emoties. ‘k Heb geleerd het omhulsel af te leggen. Schitterend hoe het dan gaat bloeien en nieuw zaad voortbrengt! Naast het anders leren kijken in de natuur, heb ik ook meer zicht gekregen op Gods goedheid! En heb ik meer helder op welke manier ik het wandelen in wil zetten in de gesprekken die ik met mensen heb.

 

creatieve pauw

Wandelcoaching: combi tussen coaching en kleur

Wat ontzettend jammer dat deze wandelcoachopleiding nu voorbij is. Na elke opleidingsdag kwam ik weer opgeladen thuis. Het heeft mij heel veel geleerd:

- over mijzelf, hoe snel ik geneigd ben/was mijzelf af te wijzen.

en dat ik veel relaxter in het leven mag staan, mij niet zo druk makend over al die verwachtingen van anderen.

- meer te genieten. En ook meer, van wat mij bezig houdt, te delen met vrienden. Dit lucht op en biedt perspectief!

- te denken vanuit wat wél mogelijk is, in plaats vanuit het ‘niet, niet, niet’. Meer buiten de gebaande wegen denken.

- vanuit Bijbels perspectief concrete handvatten ontvangen en meer zicht gekregen op Gods binnenste – Zijn liefde en geweldige plan voor mij.

Ik heb ontdekt hoe ik kleuradvies en coaching heel mooi kan combineren. En hoe ik dit wil inzetten voor vluchtelingen, om hen Gods liefde te laten ervaren. Stapsgewijs zie ik het nu zitten om dit verder vorm te geven. Mijn leven heeft meer kleur gekregen!

Wandelcoaching: ontdekken van de waardevolle coach in jezelf

Voor mij is het heel belangrijk geweest te leren dat je allemaal verschillend bent/ mag zijn. En dat ík er ook mag zijn, ongeacht wat mijn omgeving zegt. Ik ben beter gaan beseffen wat er in mijn hart leeft en wat God zegt, in plaats van mij druk te maken wat anderen allemaal denken dat het beste is. Ook geeft het rust bewuster te zijn dat ik niet overal een antwoord op hoef te hebben. Dit heb ik ook uitgebeeld in een beeldje: de coach leunt naar achter en helpt de ander (d.m.v. de juiste vragen stellen) recht op te gaan staan.

Wandelcoaching: wandelen met je wandelcoach lucht op

Dank voor alles! Dankzij de opleiding ben ik een stuk steviger gaan staan. Wat een verschil met een paar jaar geleden. wandelen met je coach lucht opIk heb nu veel positiever leren denken: hoe zou ik het anders kunnen doen; wat kan wél? Ook heb ik geleerd meer van mijn kwetsbaarheid te delen met wie ik dit kan delen; dit geeft openheid. Fijn om meer van mijzelf te laten zien. Hier wil ik anderen ook mee helpen. En ondertussen ook als eindopdracht een prezi gemaakt. Ook een hele overwinning. De tussentijdse feedback hierin heeft mij o.a. geholpen de beelden in overeenstemming te brengen met de boodschap die ik wil brengen. En het is mooi geworden zo. Ik wil nog verder gaan oefenen met het stellen van vragen. Dus graag volg ik verdere terugkomdagen. Leerzaam en fijn het zo eigen te maken en te groeien.

 

Krijg je ook zin om de opleiding tot wandel - & natuurcoach te gaan volgen?

Opleiding wandel- & natuurcoach, 5 lesdagen, die start per 15 maart 2024. Lees meer ...

Wandel- & natuurcoachopleiding 10 dagdelen variant. vanaf 22 maart 2024. Lees meer ...